Ciekawostki prawnicze

  • Krytyczna opinia NRA do poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

    Krytyczna opinia NRA do poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym Opinia Naczelnej Rady Adwokackiej do autorskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, złożonego przez grupę posłów Solidarnej Polski jest krytyczna. Opinię do poselskiego projektu przygotował adw. Francesco Goldoni, członek Zespołu „Wymiar Sprawiedliwości – Adwokatura dla przyszłości” Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej. Opinia dotyczy autorskiego projektu ustawy o Sądzie najwyższym, złożonego 22 lutego 2022 r. przez grupę posłów Solidarnej Polski (nr druku 2050). W opinii czytamy, że projekt ten w przeciwieństwie do innych „konkurencyjnych” projektów stanowi kompleksowe ujęcie legislacyjne w zakresie Sądu Najwyższego i stanowi w swoim trzonie de facto nową ustawę. Najważniejsze...
  • Przestępstwo znęcania się – art. 207

    Przestępstwo znęcania się - art. 207 Ustawodawca uwzględnił przestępstwo znęcania się w art. 207 kodeksu karnego, kwalifikując je jako przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece  (Rozdział XXVI). Ustawa nie zawiera definicji legalnej,, znęcania się”, albowiem jest to szerokie pojęcie zważając na wielość zachowań, których może dopuścić się sprawca. Zdefiniowanie sformułowania ,,znęcania się” jest jednak szczególnie ważne w praktyce i każdorazowo wymaga analizy konkretnego stanu faktycznego. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, iż organy ścigania zawiadomione przez osobę pokrzywdzoną o popełnieniu przestępstwa źle kwalifikują zgłoszony czyn. Z uwagi na powyższe, warto wskazać na co pokrzywdzony powinien zwrócić uwagę podczas składania zawiadomienia o popełnienia przestępstwa oraz wypełnienie...
  • Rola mediacji przedsądowej

    Rola mediacji przedsądowej Postępowanie mediacyjne jest instytucją stosukowo nową w polskim systemie prawnym, mającą na celu rozwiązanie konfliktów pomiędzy stronami postępowania. W ostatnich latach w polskim orzecznictwie mediacja zaczęła przybierać na znaczeniu. Rozwód i separacja są trudnym przeżyciem, zarówno dla małżonków, jak i ich małoletnich dzieci, albowiem są to wydarzenia, z którymi niejednokrotnie łączą się liczne konflikty pomiędzy małżonkami z uwagi na kierujące nimi emocje. Szczególnym rodzajem mediacji jest mediacja w sprawach rodzinnych. Zważając na charakterystykę postępowania mediacyjnego można stwierdzić, iż pozwala ono na rozwiązanie dotychczasowych konfliktów występujących pomiędzy małżonkami poprzez zwrócenie przez mediatora uwagi na aspekty rozwodu o charakterze materialnym[1]. Pozwala...