Ciekawostki prawnicze

  • Przestępstwo znęcania się – art. 207

    Przestępstwo znęcania się - art. 207 Ustawodawca uwzględnił przestępstwo znęcania się w art. 207 kodeksu karnego, kwalifikując je jako przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece  (Rozdział XXVI). Ustawa nie zawiera definicji legalnej,, znęcania się”, albowiem jest to szerokie pojęcie zważając na wielość zachowań, których może dopuścić się sprawca. Zdefiniowanie sformułowania ,,znęcania się” jest jednak szczególnie ważne w praktyce i każdorazowo wymaga analizy konkretnego stanu faktycznego. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, iż organy ścigania zawiadomione przez osobę pokrzywdzoną o popełnieniu przestępstwa źle kwalifikują zgłoszony czyn. Z uwagi na powyższe, warto wskazać na co pokrzywdzony powinien zwrócić uwagę podczas składania zawiadomienia o popełnienia przestępstwa oraz wypełnienie...
  • Rola mediacji przedsądowej

    Rola mediacji przedsądowej Postępowanie mediacyjne jest instytucją stosukowo nową w polskim systemie prawnym, mającą na celu rozwiązanie konfliktów pomiędzy stronami postępowania. W ostatnich latach w polskim orzecznictwie mediacja zaczęła przybierać na znaczeniu. Rozwód i separacja są trudnym przeżyciem, zarówno dla małżonków, jak i ich małoletnich dzieci, albowiem są to wydarzenia, z którymi niejednokrotnie łączą się liczne konflikty pomiędzy małżonkami z uwagi na kierujące nimi emocje. Szczególnym rodzajem mediacji jest mediacja w sprawach rodzinnych. Zważając na charakterystykę postępowania mediacyjnego można stwierdzić, iż pozwala ono na rozwiązanie dotychczasowych konfliktów występujących pomiędzy małżonkami poprzez zwrócenie przez mediatora uwagi na aspekty rozwodu o charakterze materialnym[1]. Pozwala...