Ładowanie…

Francesco Goldoni

Adwokat Francesco Goldoni jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, a następnie zdał egzamin zawodowy i uzyskał wpis na listę adwokacką Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Okres aplikacji pozwolił mu na zdobycie niezbędnej wiedzy i należytego przygotowania się do wykonywania zawodu adwokata. Już w okresie aplikacji adwokackiej adwokat Francesco Goldoni był osobą mocno zaangażowaną w działalność samorządową. Prowadził liczne ogólnopolskie konferencje, a także uczestniczył w nich jako prelegent. Adwokat Francesco Goldoni był autorem wielu przemówień i wystąpień przed najwyższymi władzami adwokatury, ale także przed samym Ministrem Sprawiedliwości i przedstawicielami Rządu. Adwokatura jest dla niego najwyższą wartością, dzięki czemu zawsze przestrzegał zasad Etyki Zawodowej.

Doświadczenie i kontakty zdobyte w trakcie aplikacji adwokackiej zaowocowały nawiązaniem licznych znajomości, a nawet przyjaźni z adwokatami z całej Polski. Obecnie adwokat Francesco Goldoni prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Obornikach, a w wolnym czasie realizuje się jako redaktor "Trybuny Sądowej". Włada biegle językiem włoskim i angielskim. Podejmuje się nawet najtrudniejszych spraw z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego.